Serdecznie witamy w Klubie Dziecięcym w Święciechowie!

2020 rok to czas, kiedy dopiero rozpoczynamy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą placówką w Gminie Święciechowa, która świadczy usługę opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3.

Posiadamy dwie nowocześnie wyposażone sale dla dzieci z łazienkami, w każdej z nich 15 miejsc dla dzieci. Łącznie nasz Klub może przyjąć 30 dzieci, które podzielone są na grupę dzieci młodszych i starszych. Maluchami zajmują się troskliwe Ciocie - w każdej z grup zatrudniamy 3 opiekunki.

"Gmina Święciechowa wspiera Maluchów+ - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa" to tytuł projektu, w którym nasza Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, poddziałanie 641: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Całkowita wartość projektu wynosi 1 258 705,42 zł Kwota dofinansowania : 1 114 705,42 zł


Stopka

Klub Dziecięcy

Klub Dziecięcy w Święciechowie
ul. Kościelna 4
64-115 Święciechowa
Email: Kontakt@KlubDzieciecy.Swieciechowa.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek od 8,00 do 16,00
  • od wtorku do piątku od 7,00 do 15,00

Wykonane przez Grikon